Actions

Tiedostomuodot

From Digitoinnin laadunhallinta

Suomessa tiedostomuotoja koskevista kansallisista suosituksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n tuottamat PAS-palvelut.

Kulttuuriperintöaineistojen digitoinnin yhteydessä käytettävien tiedostomuotojen tulisi noudattaa oheisia PAS-palveluiden määrittelyitä: Säilytys- ja siirtokelpoiset tiedostomuodot

Samalta dokumentilta löytyvät myös teknisiä metatietoja koskevat määrittelyt.

On suositeltavaa, että digitoinnin yhteydessä tuotetaan vain säilytyskelpoisia tiedostomuotoja.

PAS-palveluiden määrittelyitä tulisi noudattaa, vaikka organisaation aineistot eivät olisi osa kansallisia pitkäaikaissäilytyspalveluita (PAS-palvelut).

Arkistotallenteet

Arkistotallenteet edustavat parasta originaalista tuotettua, pysyvään säilytykseen tarkoitettua digitaalista tallennetta. Parhaassa digitaalisessa tallenteessa digitoinnille asetetut tavoitteet täyttyvät mahdollisimman hyvin, ja se soveltuu hyvin käsiteltyjen arkisto- ja käyttötallenteiden luomiseen.

Originaalien luonteesta ja digitoinnin tarkoituksesta riippuen organisaatio voi tuottaa useamman kuin yhden arkistotallenteen. Esimerkiksi jos negatiivin käsittelemätön arkistotallenne tallennetaan DNG-muodossa, suositellaan tallennettavaksi myös käsitelty TIFF-arkistotallenne.

Eri objektityyppien digitaalisille arkistotallenteille soveltuvat tiedostomuodot on esitelty luvun 5 taulukoissa.

Huom! PAS-palveluiden määrittelyiden mukaan DNG on säilytyskelpoinen tiedostomuoto, jos siirtopaketissa on myös DNG-kuvatiedostoa vastaava TIFF- tai JPEG2000-tiedosto.

Käyttötallenteet

Käyttötallenteet ovat eri tarkoituksiin, kuten verkko- tai julkaisukäyttöön luotuja käyttö-, näyttö- ja katselutallenteita. Ne tuotetaan käsittelemällä yhden tai useamman arkistotallenteen sisältöä, jolloin tuloksena on yksi tai useampi uusi tiedosto, jonka laatu tavoittelee arkistotallenteiden laatua.

Yleisiä kuvankäsittelytoimenpiteitä ovat tekniset tai esteettiset korjaukset, kuten sävykkyyden (tonality) säätö valokuvissa.

Jos targetti on sisällytetty jokaiseen digitointiin, on suositeltavaa, että targetit rajataan pois käyttötallenteista. Tämä pienentää käyttötallenteiden kokoa ja selkeyttää niiden ulkoasua.

Myös käyttötallenteiden laadun optimointi on tärkeää, jotta laadunhallinta kattaa koko elinkaaren digitoinnista julkaisuun esimerkiksi verkkopalveluissa.

Käyttötallenteille soveltuviksi tiedostomuodoiksi katsotaan PAS-palveluiden säilytys- ja siirtokelpoisiksi määrittelemät tiedostomuodot.

Tiedostomuotojen kokovertailu

Oheinen taulukko sisältää esimerkkejä eri tiedostomuodoissa tallennettujen kuvatiedostojen koista kahdella eri kameralla kuvattuina. Tiedostot on luotu Adobe Photoshopilla.

Nikon D800
7360 x 4912 px
(36 MPx)
Fuji GFX 100S
11648 x 8736 px
(101 MPx)
TIFF, pakkaamaton
Adobe RGB (1998), 16bit
206 Mt 582 Mt
DNG 41,6 Mt 146 Mt
JPEG 2000, häviötön
Adobe RGB (1998), 16bit
34 Mt 91,5 Mt
Tulostuskoko, 300 dpi 62 x 42 cm 99 x 74 cm