Actions

Hyödyllisiä linkkejä

From Digitoinnin laadunhallinta

Sanastoja

Keskustelufoorumeita

Kotimaisia organisaatioita

Iso-standardit

FADGI-suositus

Kyselytutkimus: Digitoinnin laadunhallinta museokentällä, toukokuu 2022

Webinaarit

Digitoinnin laadunhallinta 1: tuleva ohjeistus tutuksi – webinaari (21.11.2022)

  • Tulevan laadunhallinnan ohjeistuksen ja wikisivun esittelyä
  • Laadun merkitys digitoinnissa
  • Silmämääräinen vs. ohjelmistollinen laadunarviointi

Videotallenne: https://vimeo.com/795222834/eb67ea48e2

Digitoinnin laadunhallinta 2: lähtökohtia ja edellytyksiä – webinaari (9.12.2022)

  • Laatutasot ja laadun mittarit
  • Digitointitila ja -laitteistot
  • Analysointiohjelmistot ja testitargetit

Videotallenne: https://vimeo.com/795232251/703c787ee0

Sekalaisia oppimateriaaleja ja ohjeistuksia

Huom! Osa alle listatuista dokumenteista kaipaa päivitystä eivätkä ne välttämättä ole linjassa FADGI-suosituksen kanssa.